Revize kotlů je povinnost uložená zákonem

Zákon o ochraně ovzduší odstavec h) paragraf § 17 ukládá provozovateli kotle na tuhá paliva povinnost mít vyhotovenou kontrolu technického stavu a provozu – takzvanou revizi, neboli revizní zprávu. Povinnost se týká kotlů s jmenovitým příkonem 10 kW - 300 kW, které jsou připojené na radiátory. Revizi může vystavit pouze odborně způsobilá osoba – autorizovaný technik s certifikovaným oprávněním k revizi kotlů.

Jak zjistit příkon starého kotle

Výkon svého kotle najdete na výrobním štítku, nebo v dokumentaci ke kotli. Tento parametr je udáván v kW nebo ccal. V dokumentaci je uvedena i účinnost kotle v procentech, díky čemuž si spočítáte příkon. Zjistíte tak, zdali se vašeho kotle týká zákonná povinnost pravidelných revizí.


Chybí výrobní štítek i dokumentace ke kotli?

Jestliže nemáte ke svému kotli žádné relevantní informace ani poslední revizní zprávu, s největší pravděpodobností se jedná o starý kotel 1. nebo 2. emisní třídy, který budete muset do roku 2022 vyměnit. Do té doby, pokud chcete kotel používat, však musíte mít revizní zprávu. Revizní technik posoudí emisní třídu vašeho kotle i konstrukční shodu s povolenými kotly v ČR a vystaví vám platnou dokumentaci.


Jak zjistit emisní třídu kotle

Údaj o emisní třídě vašeho kotle najdete v poslední revizní zprávě z roku 2016.

Pokud zprávu nemáte, nebo je již neplatná, pak máte jednou nohou nakročeno k získání pokuty až 20 000 Kč. Tolik vám může být nařízeno zaplatit, pokud neuposlechnete výzvu obecního úřadu a nepředložíte ke kontrole revizní zprávu ke svému kotli.


Bezpečnost při provozu kotle

Revize neslouží jen ke kontrole emisí. Dává vám i jistotu, že máte kotel v pořádku a jeho používání je bezpečné. Pravidelná kontrola kotle dokáže odhalit potenciální rizika a včas předejít technickým problémům, ať už jde o únik plynu, oxidu uhelnatého nebo kouře do domu. Během revize se kromě výkonu kotle a produkce spalin zaměří revizní technik i na zabezpečení kotelny a kotle samotného. Zkontroluje nejen utěsnění celého systému, ale i havarijní pojistku, která zabraňuje nadměrnému přehřátí kotle.

Jak sehnat revizního technika

Můžete se samozřejmě obrátit na výrobce, aby vám doporučil autorizovaného revizního technika s oprávněním k instalaci, provozu a údržbě. Počítejte však s tím, že se vám nemusí výrobce ozvat včas a ve své odpovědi nezohlední dojezdovou vzdálenost technika až k vám domů a jeho pracovní vytíženost. Obraťte se na nás, my revize děláme standardně a certifikovaného odborníka vám zajistíme včas.


Jak probíhá kontrola kotle

Náš revizní technik s oprávněním pro váš typ kotle přijede a kompletně otestuje celý kotel:

  • Ujistí se, jestli kotel správně těsní

  • Zkontroluje řídící jednotku kotle

  • Otestuje havarijní termostat a regulátor

  • Prohlédne si sklad paliva

  • Ověří, čím se v kotli topí

  • Poradí, jak snížit spotřebu a produkci kouře pomocí modernizace otopné soustavy, renovace spalinových cest a optimalizace obsluhy kotle

Na základě vykonané kontroly vám technik vystaví revizní zprávu, kterou se budete prokazovat, pokud vás k tomu vyzve váš obecní úřad.

Revizní zpráva a kotlíkové dotace

K úspěšnému vyřízení žádosti o kotlíkovou dotaci potřebujete mít platnou revizní zprávu. Jestliže máte o kotlíkovou dotaci zájem, přečtěte si Jak získat kotlíkové dotace v roce 2019 a zkontrolujte si, zda máte hotovou revizi.

Revizní zpráva a povinná výměna kotlů

I když máte platnou revizní zprávu, zkontrolujte si v ní i údaj, do jaké emisní třídy spadá váš starý kotel. Pokud máte kotel na tuhá paliva s nízkou emisní třídou, měli byste začít rychle zařizovat jeho výměnu. Více v článku Povinná výměna kotlů na tuhá paliva s emisní třídou 1 a 2. Topení ve starém kotli na tuhá paliva bude od 1. 9. 2022 pokutováno až do výše 50 000 Kč.


Kontroly revizí si zajistěte včas

Nepodceňte význam kontroly technického stavu a provozu vašeho kotle a připravte se na kontroly, kterým se budou úřady po 1. 1. 2020 a 1. 9. 2022 horlivě věnovat. Zajistěte si revizi včas, dokud mají revizní technici dost volných termínů a nenechte vše na poslední chvíli.


Už víc než 20 let se staráme o teplo ve vašich domovech

Kotlíkové dotace pro vás vyřešíme a zařídíme od A do Z

Kompletně se postaráme o výběr, zaměření, montáž a spuštění kotle

Za jeden den je hotovo. Přijedeme k vám ráno a večer už topíte

Vždy vám poradíme a provedeme revize a servis vašeho kotle

Montujeme pouze kvalitní kotle ověřených výrobců, kterým sami věříme

ANCHOR_TOP_TITLE